מספר המעגלים
283,004
הסכום שנתרם ₪
51,668,380
1. בחרו את כרטיס האשראי שברשותכם
התרומה החודשית ויעדיה יופיעו בדפי הפירוט החודשיים שלך
3. השאירו את פרטיכם האישיים