האתר אינו נתמך בדפדפן זה
אנא שדרגו לדפדפן חדש יותר
chrome firefox explorer safari opera

עלינו

אני רוצה להתחיל לעגל

בחר את חברת האשראי שלך

התהליך פשוט וקצר - אורך פחות מדקה

הרשמה לניוזלטר

ועדה ציבורית

הוועדה הציבורית של עיגול לטובה הינה גוף בלתי תלוי שמטרתו לבנות, לעצב, לתחזק ולפתח את רשימת הארגונים והעמותות  אליהם ניתן לתרום באמצעות שירות עיגול לטובה.
הוועדה הציבורית דנה ומחליטה במגוון נושאים אתיים, ציבוריים, וערכיים אשר נדרש להכריע בהם על מנת ליצור רשימה מגוונת ואיכותית, על בסיס קריטריונים של שקיפות מלאה. הוועדה מבקשת להבטיח כי עיקרה של רשימת העמותות המאושרות לשירות תשקף ככל האפשר את טעמו של הציבור ותאפשר לכל תורם למצוא יעד תרומה הקרוב לליבו.
הוועדה מונה בין 7-10 חברים בעלי שיעור קומה ומומחיות בחברה האזרחית, הנבחרים ע"י חברי הוועד מנהל של העמותה ופועלים בהתנדבות מלאה.
הוועדה מתכנסת לפי הצורך, בדרך כלל לפחות פעמיים בשנה.
חברי הוועדה מתחייבים לפעול באופן הגון ואובייקטיבי, ברגישות החברתית המתבקשת ותוך שיקול דעת ענייני ומקצועי.
החלטות הוועדה הציבורית בכל הנוגע לעמותות הזכאיות להכלל ברשימת עיגול לטובה תהיינה מחייבות לכל דבר ועניין ובין היתר יתוו לועד המנהל של עיגול לטובה את דרך הפעולה בכל הנוגע לנושאים הבאים:
1. סוג, מספר ותמהיל הארגונים שיצטרפו לשירות עיגול לטובה
2. מגוון התחומים והעמותות שיעמדו לרשות התורם
3. אמות מידה ותנאי סף להצטרפות ארגונים לעיגול לטובה
4. הוצאת ארגון/עמותה מרשימת העמותות לתרומה
5. נוהל ערעור עמותה בפני הועדה
6. גיבוש מדיניות בדבר עמותות שלא יורשו להכלל ברשימת העמותות לתרומה
בין החלטותיה הבולטות של הוועדה:
1. על רשימת העמותות להיות מגוונת דיה ולאפשר לכל תורם למצוא יעד הקרוב לליבו.
2. לא יועלו לדיון עמותות שקהל היעד שלהן סקטוריאלי, כמו עמותות שעיסוקן הוא דתי או פוליטי במובהק. יוצאות מן הכלל הן עמותות סקטוריאליות שמקדמות יעדים לאומיים כגון עידוד אוכלוסיות חלשות.
3. על עמותות עיגול לטובה להיות בעלות "תו מידות לאפקטיביות" בתוקף.
__________________________________________________________________
נכון לשנת 2015, חברים בוועדה:
1. נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט מאיר שמגר - יו"ר
2. עו"ד אורנה לין
3. אילת נבון
4. ח'יר אלבז
5.יעקב בורק
6. פרופ' ישי בר
7. פרופ' לאה אחדות
8. פרופ' משה הלברטל